Проекти в развитие

СЕГ ЛОГИСТИК

„Многофункционална нежилищна сграда - складове, производство, административна част и подземен резервоар за ПП нужди“

Основната функция на обекта е свързана с товаро-разтоварни дейности и дейности по складиране и администриране на стоките. Сградата ще е със складова част на един етаж с частично второ ниво, работилници към склада и триетажна част, в която се помещава администрацията.

Складовата зона е еднопространствен обем, свързан с товаро-разтоварната зона. В складовата зона се предвижда високостелажна система за складиране на 5 нива – директно на пода + 4 стелажни нива. Височина на последното стелажно ниво е до 8.20 m от пода и обща светла височина на складиране до 10м. Складираните стоките са озвучителна и осветителна техника, осветителни тела, настилки и други подобни продукти, свързани с дейността на фирмата.Основната функция на офисната част към сградата е да обслужва административно склада и да посреща гости и клиенти на фирмата.

Административната част се помещава на кота +8,32 и се обслужват от две двураменни стълби. Предвиден е и пътнически асансьор, с товароподемност 630 кг., оборудван с всички необходими аксесоари и звукови сигнали, за да обслужва и хора в неравностойно положение. На второ ниво има частично обособени складови зони с различна височина на складиране, които се обслужват чрез две товарни ножични платформи през основния склад.

Местоположение: УПИ V-621, КВ. 59, с. Кривина, район Панчарево, Столична община
РЗП: 5 632 м2
Срок за изпълнение: 8 месеца

ОФИС СГРАДА ЛОЗЕНЕЦ

„Офисна сграда с подземен гараж"

Обектът се разполага в кв. “Лозенец“, Столична община, като е в сключено застрояване със съществуващи сгради. Пространството зад сградата е решено като зелена площ, пешеходен достъп и втори евакуационен изход от подземния гараж и полувкопания магазинен етаж. Вътрешния двор е изцяло за нуждите на офис сградата и не се предвижда външен достъп. Разликата в нивата между подхода от улицата и вътрешния двор на обекта се осъществява през сградата.

Сградата е решена с два входа от северната фасада – един за офисната част, водещ и към подземния гараж и втори за магазина, който е на по-ниска кота. Офисите са достъпни директно от комуникационното ядро. През коридора на същото ниво е разположен достъпът до вътрешния двор на сградата. На партерния етаж, но с понижена кота е разположен магазин със собствен санитарен възел.

Местоположение: УПИ VIII-390, кв. 135, м. ”Лозенец“-IIч., район “Лозенец“, гр. София.
РЗП: 1 755 м2
Срок за изпълнение: 12 месецa

АМУР РЕЗИДЪНС

„Жилищна сграда с подземни гаражи"

Обектът представлява жилищна сграда разположена в кв.29, м. „Манастирски ливади - запад“. Сградата е с предимно жилищна функция, като изцяло вкопан е гаража, достъпен посредством рампа от ул. „Мур“. Във вътрешния двор е ситуирана евакуационна стълба като алтернативен изход от сутерена. Жилищната част е организирана с един вход, като той е снабден със самостоятелен вертикален комуникационен възел със стълбищна клетка и асансьор, свързващи подземния гараж, партера и всички жилищни етажи.

Обектът има и още един подход към вътрешния двор на сградата, достъпен само за живущите в него, разположен на южната ограда. Западно на сградата е организирано вътрешно богато озеленено пешеходно пространство с висока растителност, пътека за бягане и детска площадка за нуждите на живущите в сградата.

Местоположение: УПИ XIV-2327-1487, кв.29,
м. "Манастирски ливади-ЗАПАД", гр. София
РЗП: 15 082 м2
Срок за изпълнение: 14 месеца

ЧЕРКОВНА РЕЗИДЪНС

„Жилищна сграда с магазини, офиси и подземени гаражи на три нива“

Жилищен комплекс от затворен тип състоящ се от 8 жилищни секции, разделени на 3 сгради. Сградите са разположени около сърцето на комплекса – общ вътрешен двор без достъп за автомобили, с богато озеленени площи и зони за отдих на живущите. Проектът е внимателно премислен до последния детайл. Той се състои не само от апартаменти, но и от търговска зона със заведения, магазини, банков офис, дентално студио и много други услуги за обитателите на комплекса. Трите сутеренни нива осигуряват необходимите гараж или паркомясто за всяко жилище.

Комплексът ще остави запомняща се следа в урбанизирането на столицата благодарение на уникалното за София архитектурно решение: пробиви във фасадата, които ще обединят вътрешното и външното пространство, ще подобрят циркулацията на въздуха, ще вкарат много светлина от юг и запад в двора. Пробивите са решени като патио с пейки за отдих и озеленени зони с декоративно дърво в центъра.

Местоположение: УПИ I1422.1423, кв. 12 ж,
м. "Суха река- запад", гр. София
РЗП: 29 013 м2
Срок за изпълнение: 24 месеца