Защо планирането е важно в управлението на проекти?